Evenimente

Inteligenţa emotională- factor determinant în stabilirea relaţiilor personale pozitive

Inteligenţa emotională este  capacitatea unui individ de a-şi identifica, monitoriza şi  gestiona propriile stări emoţionale, precum  şi de a le canaliza  pentru a  avea succes atât în viaţa privată, cât şi în cea profesională. Conform cercetărilor statistice din domeniu, inteligenţa emoţională este de două ori mai importantă decât abilităţile tehnice sau  intelectuale, ceea ce explică interesul major acordat acestei abilităţi în ultimele decenii.  Spre deosebire de IQ, care este un dat cu care ne naştem şi care  se modifică mai greu de-a lungul vieţii,  inteligenţa emoţională poate fi învăţată, dezvoltată şi îmbunătăţită la orice vârstă şi de către oricine.

Atelierele de dezvoltare a inteligenţei emoţionale urmăresc  creşterea gradului de inteligenţă emoţională, ceea ce va avea ca urmare câteva însemnate beneficii, şi anume:

  •  creşterea  încrederii în sine şi a stimei de sine
  • managementul eficient al situaţiilor conflictuale
  • iniţierea şi păstrarea unor relaţii personale satisfăcătoare în acord cu propriile valori şi norme de viaţă
  • grad crescut de adaptabilitate la schimbare
  • dezvoltarea asertivităţii
  • creşterea nivelului de adaptabilitate socială
  • modalităţi noi de a face faţă stresului zilnic
  • stimularea creativităţii
  • achiziţionarea propriei umbrele psihice (gânduri şi emoţii pozitive cu ajutorul cărora veţi putea acţiona mai eficient în situaţii neplăcute, frustrante sau chiar traumatice.

Toate aceste beneficii vor fi obţinute pe parcursul a 10 ateliere de creştere a inteligenţei emoţionale, care vor fi structurate în funcţie de tematica abordată, astfel:

 1 . Identificarea, verbalizarea şi asumarea emoţiilor 

 

2.  Stima de sine, încrederea în sine şi imaginea de sine

 

3.  Gândirea pozitivă 

 

 4.  Dezvoltarea capacităţii de a empatiza   

 

 5.  Modalităţi de stimulare a creativităţii  

 

 6. Tehnici de creştere a asertivităţii 

 

7.   Interrelaţionare si abilităţi sociale 

 

 8.  Managementul stresului 

 

9.  Gestionarea conflictelor şi paşii necesari pentru controlul furiei  

 

 10.  Suportul emoţional