Cele sase principii ale psihoterapiei pozitive de familie

1. Self-help (auto-ajutorarea). Terapia familială pozitivă purcede de la cuvântul positum, adică de la ceea ce există și este dat, de fapt. Tulburările și conflictele nu sunt singurele lucruri date și care există în cadrul familiei, ci există și capacitatea de a le face față. În cadrul psihoterapiei pozitive de familie, pacientul renunță la rolul său de pacient și devine propriul său psihoterapeut, cât și psihoterapeutul familiei sale. 

2. Caraterul universal:  În psihoterapia familiala pozitivă, boala  este văzută mai mult decât ca pe o simplă caracteristică a persoanei individuale. Ea este, de asemenea,  și o reflectare a calității relațiilor din cadrul familiei și societății. Terapia familială pozitivă asigură  un concept de bază pentru abordarea tuturor bolilor și tulburărilor psihice.

3. Aspectul transcultural: gândire transculturală este baza psihoterapiei pozitive de familie. Acest lucru este valabil pentru orice persoană, fie că este tratată individual, fie ca parte a unui grup.  Fiecare persoană are valori  și principii de viață care se încadrează în sfera culturală în care a crescut. Dar  fiecare persoană are, de asemenea, și o sferă personală, ca urmare a educației sale, și acest fapt poate duce la probleme transculturale în relațiile cu semenii săi.

4. Aspectul conținutului:  psihoterapia pozitivă familială încearcă să răspundă la întrebarea “Ce au toți oamenii în comun și în ce moduri sunt diferite? “Pentru a răspunde la această ăntrebare, terapia pozitivă familială descrie
un inventar al conținuturilor conflictelor. Acestea sunt la fel de puternice la nivel individual ca și în familie sau societate. Conținuturile conflictelor sunt baza pentru instrumentele terapeutice utilizate în psihoterapia pozitivă de familie.

5. Aspectul metateoretic: deoarece psihoterapia pozitivă de familie purcede de la ceea ce este dat,  aceasta oferă un concept în care pot fi utilizate diferite metode care se completează reciproc.

 6. Relativitatea legăturilor de familie: psihoterapia pozitivă familială este o formă specială de gândire terapeutică.  Deși familia stă în centrul terapiei, aceasta nu se limitează la familie sau la unitatea terapeutică. Dimpotrivă, terapia încearcă să vadă individul în unicitatea sa și să includă și factorii sociali în tratament. 

 

Extras din Positive Family Therapy- The Family as Therapist de Nossrat Peseschkian (traducere proprie)