Alfred Adler despre hipnoză

Cât priveşte natura hipnozei, ea este înrudită cu starea de somn. Enigmatic este doar faptul că pentru ca acest somn să se producă este necesară o comandă din partea altcuiva. Comandă care este eficientă numai dacă se adresează unui individ pregătit s-o accepte. Decisive în privinţa aceasta sunt, după cum s-a menţionat, esenţa şi dezvoltarea personalităţii medium-ului. Numai atunci când cineva este în aşa fel structurat încât să se conformeze fără spirit critic influenţei altora, există posibilitatea de a provoca în el acest somn specific, care, mai mult decât somnul natural, este deconectat de capacitatea de acţiune voluntară proprie, în aşa măsură încât finalmente individul poate fi pus în mişcare de centrii motori ai hipnotizatorului care dă comanda.

Read More »

Despre relatiile interumane (citat)

Atunci când au o părere bună despre sine, oamenii sunt uşor de abordat. Ei sunt veseli, generoşi, toleranţi şi dispuşi să asculte ideile altora. Şi-au rezolvat deja nevoile fundamentale şi sunt în stare să se gândească şi la nevoile altora. Personalitatea lor este atât de puternică şi de sigură, încât îşi pot permite să-şi asume nişte riscuri. Îşi pot permite să greşească din când în când, îşi pot recunoaşte greşelile, pot fi criticaţi şi chiar jigniţi pentru că asta nu lasă urme semnificative la nivelul părerii bune despre sine, care rămâne aproape intactă. Se ştie prea bine că cel ajuns în vârful piramidei este mai uşor de abordat decât complexatul.

Read More »

Citate despre resentimente

Orice sentiment intens – pozitiv sau negativ – care ne rămâne în conștient prea mult timp se va transforma într-o amintire pe termen lung. Ambasadorii – în primul […]

Read More »

Alfred Adler despre relaţiile umane

Este un fapt adesea dovedit şi subliniat că oamenii trec unii pe lângă alţii şi îşi vorbesc fără a putea găsi un punct de contact, coeziunea necesară, ei tratându-se ca nişte străini, nu numai în cadrele vaste ale societăţii, ci chiar şi în sânul grupul celui mai restrâns care este familia.

Read More »

Despre vointa buna

“Din tot ceea ce poate fi conceput în această lume și chiar, în general, în afara ei, nu există nimic care să poată fi considerat într-adevăr bun, în afara […]

Read More »

Alfred Adler despre schimbare şi cunoaşterea omului

“Procesul schimbării unui om nu este deloc uşor, cerând chibzuinţă, răbdare şi, mai presus de toate, înlăturarea oricărei vanităţi personale, întrucât celălalt nu are nicidecum obligaţia de a fi obiectul vanităţii noastre. În afară de aceasta, este necesar ca procesul să fie în aşa fel condus încât să fie asimilabil pentu celălalt. Pentru că este de la sine înţeles că oricine poate refuza o mâncare, fie ea cât de apetisantă, din moment ce nu îi este oferită aşa cum se cuvine

Read More »

Eu sunt ok, dar tu nu esti ok

Sarcina psihoterapiei nu este aceea de a răspândi un singur concept valabil. Conceptul terapeutic: “Eu sunt OK, tu ești OK” îndeplinește – excluzând fundalul un pic diferit al […]

Read More »