Alfred Adler despre schimbare şi cunoaşterea omului

Procesul schimbării unui om nu este deloc uşor, cerând chibzuinţă, răbdare şi, mai presus de toate, înlăturarea oricărei vanităţi personale, întrucât celălalt nu are nicidecum obligaţia de a fi obiectul vanităţii noastre. În afară de aceasta, este necesar ca procesul să fie în aşa fel condus încât să fie asimilabil pentu celălalt. Pentru că este de la sine înţeles că oricine poate refuza o mâncare, fie ea cât de apetisantă, din moment ce nu îi este oferită aşa cum se cuvine. 

Cunoaşterea omului comportă încă o latură, la fel de importantă, reprezentată de aşa numitul său aspect social. Este neîndoielnic faptul că oamenii s-ar comporta mai bine unii faţă de alţii, că ei s-ar apropia mai mult, dacă şi-ar înţelege mai bine resorturile interioare. Pentru că în acest caz le-ar fi cu neputinţă să se înşele unii pe alţii.” 

Alfred Adler/ Cunoaşterea omului  (editura Iri)